Hayvan yemlerinde enerji kaynağı olarak kullanılmak amacıyla iç yağı, sızdırma yağı ve kemik yağı gibi hayvan yağları üretimi yapılmaktadır.

Sığır ve kanatlı diyetlerine yağ katılması üretim maliyetini düşürerek bu hayvanları yetiştirmenin karlılığını arttırmaktadır.